Vysielanie

Periodická tlač

  • zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov – účinný od 21.7.2020 /úplné znenie/

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Audiovízia

Grafické symboly vo vektoroch:

Medzinárodné dokumenty

Európska únia

Rada Európy

Posledná aktualizácia: 26. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať