Cyprus

  • Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky. Praha, 16.04. 1971

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať