Správy o stave používania štátneho jazyka na území SR

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Posledná aktualizácia: 26. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať