Kalendárová komisia pri Ministerstve kultúry SR vznikla na základe uznesenia vlády č. 86 z 2. marca 2016 k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky. Vláda SR uznesením č. 86/2016 v bode B.4. uložila ministrovi kultúry úlohu zriadiť pri ministerstve kultúry komisiu na zaraďovanie krstných mien do slovenských kalendárov a na schvaľovanie oficiálnej podoby týchto mien. Úloha vyplynula zo spoločenskej potreby zjednotenia rozkolísanej praxe pri vydávaní kalendárov, ktorá súvisí s nedostatočnou reguláciou v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 10. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať