Duševné vlastníctvo

Na webe pracujeme

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Všetky podstatné informácie z oblasti Autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom nájdete na TU

Kontakt:
JUDr. Jakub Slovák,
riaditeľ odboru autorského práva
Telefón: +421 2 204 82 126
E-mail: autorsky.zakon@culture.gov.sk

Právo priemyselného vlastníctva

Všetky podstatné informácie z oblasti Práva priemyselného vlastníctva nájdete: TU