Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2280/08

1.
Názov periodickej tlače: ECHO
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
1.Trnavské ECHO 2.Nitrianske ECHO 3.Banskobystrické ECHO 4.Tatransko-Spišské ECHO 5.Prešovské ECHO 6.Breznianske ECHO 7.Považské ECHO 8.Zemplínske ECHO 9.Prievidzské ECHO 10.Záhoracke ECHO 11.Novozámocké ECHO 12.Senecké ECHO 13.Levické ECHO 14.Pezinské ECHO 15.ŽILINSKÉ, KYSUCKÉ, ORAVSKÉ,LIPTOVSKÉ, TURČIANSKE ECHO 16.Zvolenské, Žiarske ECHO 17.NOVOHRADSKÉ a GEMERSKÉ ECHO
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 29.09.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: regionálne spravodajstvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Petit Press, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35 790 253
telefón: 02/59 23 31 01
email: katarina.zahradnikova@petitpress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
IČO: 00 699 977
telefón: 02/59 23 31 01
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Media Development Investment Fund, Inc.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
37 W 20th St, New York, NY 100 11, Spojené štáty americké
IČO: 2356465
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.ukončenie vydávania reg.vydania "Bratislavské ECHO" -30.8.2007 2.zmena sídla vydavateľa - 26.8.2008 3.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.7.2009 4.doplnené regionálne vydania - r. 2010 5.doplnené reg.vydanie "Oravské ECHO" - 1.6.2011 6.doplnené reg.vydanie "Prievidzké ECHO" - 1.7.2011 7.doplnené reg.vydania "Lučenecké ECHO" a "Rimavskosobotské ECHO" - 1.9.2011 8.doplnené reg.vydanie "Záhoracke ECHO" - 1.3.2012 9.doplnené reg.vydanie "Bánovce-Topoľčany-Partizánske ECHO" - 13.4.2012 10.doplnené reg.vydanie "Nové Zámky-Komárno ECHO" - 28.9.2012 11.doplnené reg.vydanie "Šaľa-Galanta ECHO" - 21.3.2013 12.doplnené reg.vydanie Bardejovské ECHO - 26.9.2013 13.doplnené reg.vydanie "Ľubovnianske ECHO" - 3.10.2013 14.doplnené reg.vydanie "Senecké ECHO" - 24.10.2013 15.doplnené reg.vydanie "Levické ECHO" - 31.10.2013 16.doplnené reg.vydanie "Pezinské ECHO" - 27.3.2014 17.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 4.11.2014 18.zmena názvu v reg.vydaniach Tatransko Spišské ECHO, Bánovce-Topoľčany-Partizánske ECHO, Nové Zámky-Komárno ECHO, Šaľa-Galanta ECHO - 3.2.2016 19.doplnené reg.vydanie "Gemerské ECHO" od 29.9.2016 20.ukončenie vydávania reg.vydania "Bardejovské ECHO" od 19.8.2016 a "Rimavskosobotské ECHO" od 9.12.2016 21.zmena názvu regionálneho vydania "Tatranské ECHO" na "Tatransko-Spišské ECHO" - 15.3.2017 22.zmena periodicity vydávania na občasník - 24.3.2017 23.doplnené reg.vydanie "Zlatomoravské ECHO" - 13.12.2017 24.doplnené reg.vydanie "Bardejovské ECHO" od 25.1.2018 25.doplnené reg.vydanie "Vranovské ECHO" od 12.4.2018 26.zmena sídla spoločníkov - 24.9.2018 27.doplnené reg.vydanie "Piešťanské ECHO" od 31.10.2018 28.doplnené reg.vydanie "Púchovské ECHO" od 24.7.2019 29.doplnené reg.vydanie "Hontianske ECHO" od 29.1.2020 30.zmena názvu regionálneho vydania "Lučenecké ECHO" na "Novohradské ECHO" - 8.1.2021 31.výmaz regionálnych vydaní „Košické ECHO“, „Ľubovnianske ECHO“, „Zlatomoravské ECHO“, „Bardejovské ECHO“, „Vranovské ECHO“ a „Púchovské ECHO - 20.1.2021 32.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.9.2021 33.ukončenie vydávania reg.vydania "Trenčianske ECHO", "Topoľčianske ECHO", "Šalianske ECHO" a "Piešťanské ECHO" od 1.1.2021 34.zmena názvu regionálnych vydaní - 3.7.2023 35.ukončenie vydávania reg.vydania "Hontianske ECHO" od 1.12.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora