Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2866/09

1.
Názov periodickej tlače: Pardon
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
1.Pardon Nitra 2.Pardon Trenčín 3.Pardon Trnava 4.Pardon Topoľčany
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 05.07.1991
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: inzercia, reklama, informácie z regiónu Nitra, regiónu Trnava-Hlohovec-Galanta-Sereď, regiónu Topoľčany-Partizánske-Bánovce nad Bebravou, regiónu Trenčín-Nové Mesto nad Váhom-Trenčianske Teplice-Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Nemšová-Ilava-Trenčianska Teplá-Stará Turá-Púchov

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: inzertné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Petit Press, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35 790 253
telefón: 02/59 23 33 98
email: asistent@petitpress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
IČO: 00 699 977
telefón: 02/57 27 112
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Media Development Investment Fund, Inc.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
37 W 20th St, New York, NY 100 11, Spojené štáty americké
IČO: 2356465
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena územného rozsahu rozširovania - 8.10.2009 2.dopĺňa sa príloha - 9.11.2011 3.zmena vydavateľa a územného rozsahu rozširovania od 10.10.2015 4.ukončenie vydávania regionálneho vydania "Pardon Zvolen" a pravidelnej prílohy JOURNAL - 14.10.2015 5.zmena územného rozsahu rozširovania - 13.2.2019 6.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 13.2.2019 7.ukončenie vydávania regionálneho vydania "Pardon Banská Bystrica" od 30.6.2018 8.zmena vydavateľa od 1.10.2019 9.zmena vydavateľa od 29.10.2019 10.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.9.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora