Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2803/08

1.
Názov periodickej tlače: MY
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
1.MY Horehronie, Regionálne noviny Brezno 2.MY Kysuce, Nezávislý týždenník Kysučanov
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 03.11.2004
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: aktuálne informácie z jednotlivých regiónov, inzercia

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. Nitra
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35 790 253
telefón: 02/59 23 31 01
email: katarina.zahradnikova@petitpress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
IČO: 00 699 977
telefón: 02/59 23 31 01
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Media Development Investment Fund, Inc.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
37 W 20th St, New York, NY 100 11, Spojené štáty americké
IČO: 2356465
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.7.2009 2.doplnenie regionálneho vydania "MY Senec-Pezinok" - 25.5.2010 3.zmena názvu reg. vydaní a zmena názvu vydavateľa - 18.8.2011 4.doplnenie reg. vydania "MY Horehronie" - 23.11.2011 5.doplnenie reg. vydania "MY Kysuce TKK" - 28.1.2013 6.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 4.11.2014 7.ukončenie vydávania reg. vydania "MY Senec Pezinok" od 1.1.2015 8.zmena v názvoch reg. vydaní - 11.2.2015 9.zmena názvu pravidelnej prílohy - 23.6.2015 10.presun reg. vydaní "Zemplínske noviny", "Humenské noviny","Noviny Spiša" a "Prešovské noviny" z periodickej tlače "Korzár" (EV 370/08) - 1.10.2015 11.presun reg. vydania "Košický KORZÁR večer" z periodickej tlače "Korzár" (EV 370/08) + zmena názvu na "MY Košický večer" - 5.10.2015 12.presun reg. vydania "Rožňavský týždenník Korzár" z periodickej tlače "Korzár" (EV 370/08) + zmena názvu na "MY Rožňavský týždenník" - 11.1.2016 13.zmena názvu reg. vydania "MY Rožňavský týždenník" na "MY Gemerské noviny" od 26.1.2016 14.doplnenie reg. vydania "MY sme Bratislava" od 13.5.2016 15.doplnenie reg. vydania "MY Piešťanský týždeň" - 9.11.2016 16.ukončenie vydávania reg. vydania "MY Humenské noviny" od 1.12.2016 17.doplnenie reg. vydania "MY Vranovské noviny" - 27.2.2017 18.zmena názvu reg. vydaní - 15.3.2017 19.ukončenie vydávania reg. vydania "MY Piešťanský týždeň" od 30.9.2017 20.doplnenie reg. vydania "MY Bardejovské noviny" od 8.1.2018 21.doplnenie regionálneho vydania "MY Popradské noviny" od 10.4.2018 22.zmena sídla spoločníkov - 24.9.2018 23.ukončenie vydávania reg. vydaní "MY Noviny Spiša", "MY Zemplínske noviny","MY Gemerské noviny", "MY Bardejovské noviny", "MY Popradské noviny", "MY Vranovské noviny" - 31.12.2018 24.doplnenie reg. vydania "MY noviny východu" - 8.1.2019 25.ukončenie vydávania reg. vydania "MY sme Bratislava" od 1.8.2018 26.zmena názvu reg. vydania "MY Noviny stredného Považia, Obzor" na "MY Považský obzor“ od 27.5.2019 27.presun regionálneho vydania "MY Košický večer" pod periodickú tlač s názvom Korzár (EV 370/08) od 1.1.2020 28.zmena periodicity vydávania pri všetkých regionálnych vydaniach na 4x týždenne od 1.12.2020 okrem reg.vydania MY Kysuce, Nezávislý týždenník Kysučanov (ostáva naďalej týždenník) 29.ukončenie vydávania reg.vydania "MY Noviny Juhozápadu" od 1.2.2021 30.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.9.2021 31.zmena periodicity vydávania na týždenník - 6.9.2021 32.ukončenie vydávania reg.vydaní od 6.9.2021 "MY Topoľčianske noviny", "MY Kysucké noviny", "MY Liptovské noviny", "MY Noviny Žiarskej kotliny", "MY Oravské noviny", "MY Nitrianske noviny", "MY Naše novosti", "MY Týždeň na Pohroní", "MY Novohradské noviny", "MY Zvolensko-Podpolianske noviny", "MY Turčianske noviny", "MY Považský obzor", "MY Hornonitrianske noviny", "MY Banskobystrické noviny", "MY Trenčianske noviny", "MY Týždenník pre Záhorie", "MY Žilinské noviny", "MY Trnavské noviny", "MY Prešovské noviny" a "MY noviny východu" 33.ukončenie vydávania prílohy "MY magazín" od 6.9.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora