Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 370/08

1.
Názov periodickej tlače: Korzár
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
1. Košický KORZÁR večer
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.09.1992
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: denník
7.
Obsahové zameranie: regionálny denník, spravodajstvo z Prešovského a Košického kraja a mesta Košice, zahraničie, šport, inzercia, občiansky servis, bulvár, zábava

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: denníky
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: 1.Sme ženy, 2.TV OKO - Tv Svet, 3.POHODA, 4. Lišiak
periodicita vydávania prílohy: 1. - 3. 1x týždenne, 4. mesačne
obsahové zameranie prílohy: 1.časopis pre ženy - móda,voľný čas,rodina,osobnosti,recepty, 2.TV program na celý týždeň, 3.víkendové čítanie pre celú rodinu-rozhovory,príbehy,auto-moto,príroda,záhrada,chovateľ,relax,humor, 4.krížovky
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Petit Press, a.s. - divízia východ, o.z. Košice
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35 790 253
telefón: 02/59 23 31 01
email: katarina.zahradnikova@petitpress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
IČO: 00 699 977
telefón: 02/59 23 31 01
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Media Development Investment Fund, Inc.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
37 W 20th St, New York, NY 100 11, Spojené štáty americké
IČO: 2356465
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 26.8.2008 2.zmena názvu + nová príloha - 6.2.2009 3.nová príloha - 25.3.2009 4.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.7.2009 5.zmena názvu vydavateľa - 18.8.2011 6.nové prílohy - 5.10.2011 7.nová príloha - 8.2.2012 8.nová príloha - 1.9.2012 9.ukončenie vydávania reg.vydaní (Spišský Korzár,Tatranský Korzár,Gemerský Korzár, Zemplínsky Korzár) - 1.5.2012; 10.nové reg.vydania (Michalovský týždenník Korzár,Humenský týždenník Korzár,Bardejovský týždenník Korzár,Ľubovniansky týždenník Korzár,Popradský týždenník Korzár,Spišský týždenník Korzár,Rožňavský týždenník Korzár) - 1.9.2012; 11.nové regionálne vydanie Prešovské noviny od 27.10.2014; 12.zmena názvu regionálneho vydania Humenský týždenník Korzár - 27.10.2014; 13.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 4.11.2014 14.zmena v prílohách - 9.3.2015 15.nová príloha (FOTELKA) od 27.10.2014 16.ukončenie vydávania reg.vydaní Bardejovský týždenník Korzár, Popradský týždenník Korzár a Ľubovniansky týždenník Korzár - 5.5.2015 17.zmena názvu regionálneho vydania Spišskonovoveský týždenník KORZÁR - 12.5.2015 18.zmena názvu regionálneho vydania Michalovský týždenník Korzár - 26.5.2015 19.presun regionálnych vydaní Zemplínske noviny, Humenské noviny, Noviny Spiša a Prešovské noviny pod periodickú tlač s názvom MY (EV 2803/08) - 1.10.2015 20.presun regionálneho vydania "Košický KORZÁR večer" pod periodickú tlač s názvom MY (EV 2803/08) - 5.10.2015 21.presun regionálneho vydania "Rožňavský týždenník Korzár" pod periodickú tlač s názvom "MY" (EV 2803/08) - 11.1.2016 22.zmena názvu regionálnych vydaní od 17.5.2017 23.zmena sídla spoločníkov - 24.9.2018 24.presun reg. vydania "MY Košický večer" z periodickej tlače "MY" (EV 2803/08) + zmena názvu na "Košický KORZÁR večer" - od 1.1.2020 25.dopĺňa sa príloha "Lišiak" od 1.6.2020 26.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.9.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora