Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 334/08

1.
Názov periodickej tlače: Pravda
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.09.1991
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: denník
7.
Obsahové zameranie: spravodajstvo, analýzy a komentáre z oblasti politiky, ekonomiky a medzinárodných vzťahov, informácie z kultúry, spoločenského života a športu

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: denníky
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: Užitočná pravda;Pravda magazín;Varecha;Víkend;Krížovky/Čertík;Víno;Vzdelávanie;Doprava a Špecídia;Kam na dovolenku;Kvalitné potraviny;Ekológia;Stavebný magazín;Dobré zdravie;Dobré bývanie;Extra krížovky;Práca a kariéra;Financie;AUTO&TECH; ...
periodicita vydávania prílohy: 1.denná;2.-5.týždenne;6.-12.2xročne;13.-15.mesačne,16.2xmesačne,17.1xmesačne,18.10xročne,....
obsahové zameranie prílohy: poradňa,servis;TV program;magazín o jedle a pití;relax a oddych;hádanky,hlavolamy;tématické prílohy;ochrana živ.prostredia;staveb.materiál;zdravie,životný štýl;zábava;personál.servis,financie;automoto;......
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
OUR MEDIA SR a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kalinčiakova 14083/33, 831 04 Bratislava
IČO: 51 267 055
telefón: 02/49 59 69 99
email: pravda@pravda.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
SYNOT INVEST LIMITED
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Arch. Makariou III., Atlantis Building III. posch., kanc.301, Mesa Geitonia, 4000 Limasol, Cyperská republika
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 30.3.2010 2.ukončenie vydávania všetkých reg.vydaní a príloh - 15.9.2011 3.nové prílohy - 19.9.2011 4.nová príloha - 24.10.2011 5.nové prílohy - 12.3.2013 6.nové prílohy - 24.7.2013 7.prerušenie vydávania prílohy "Región Expres" - 1.1.2014 8.nová príloha "MiA" - 18.2.2016 9.ukončenie vydávania prílohy "Región Expres" - 22.2.2016 10.nová príloha "FAIRPLAY" - 30.8.2017 11.ukončenie vydávania príloh a doplnenie nových príloh - 24.1.2018 12.zmena vydavateľa od 1.4.2021 13.nové prílohy "Financie","AUTO&TECH",Záhrada&hobby","Právo a advokáti" - 13.5.2021 14.ukončenie vydávania príloh "MiA" od 1.6.2018 a "Právo a advokáti" od 1.6.2021 15.doplnenie prílohy "Šport Extra" od 1.1.2022 16.zmena sídla vydavateľa - 9.11.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora