Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 386/08

1.
Názov periodickej tlače: SME
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 15.01.1993
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: denník
7.
Obsahové zameranie: domáce a zahraničné spravodajstvo, analýzy a komentáre z oblasti politiky, ekonomiky a medzinárodných vzťahov, informácie z kultúry, spoločenského života a športu

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: denníky
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: 1.TV OKO -Tv Svet, 2.Bratislava, 3. Magazín Víkend,4.SME Ženy, 5.Magazín o knihách, 6. Dobrú chuť, 7. Zdravie a relax, 8.S-bývanie, 9.Doprava a logistika, 10.Víno,11.Vysokoškolský bedeker,12.Seniori,13.Kultúrny život,14.INDEX-PROFIT,15.Lišiak,16.MY,.....
periodicita vydávania prílohy: 1.-3. 1x týždenne, 4.-7. 1x mesačne,8.-9. 4x ročne,10. 3x ročne,11.-12. 2x ročne,13. 1x mesačne,14.-15. 1x mesačne,16.týždenne,.....
obsahové zameranie prílohy: 1.TV program, zábava,2.zo života v BA,3.víkend čítanie,4.čítanie pre ženy,5.info o knihách,6.zdravé recepty,7.pre zdravie a oddych,8. pre krajšie bývanie, rekonštrukcie,9.doprava a logistika,10.o víne,11.všetko o vysokých školách,12.info pre seniorov, ...
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Petit Press, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35 790 253
telefón: 02/59 23 31 01
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
IČO: 00 699 977
telefón: 02/59 23 31 01
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Media Development Investment Fund, Inc.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
37 W 20th St, New York, NY 100 11, Spojené štáty americké
IČO: 2356465
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 26.8.2008 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.7.2009 3.doplnenie pravidelnej prílohy "Dobré noviny" - 6.8.2010 4.doplnenie pravidelnej prílohy "LIŠIAK" - 1.12.2010 5.zrušenie pravidelnej prílohy "Dobré noviny" - 30.6.2012 6.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 4.11.2014 7.zrušenie pravidelnej prílohy "Lišiak" - 9.3.2015 8.doplnenie pravidelných príloh - 25.5.2016 9.zmena názvu prílohy "O knihách" na "Magazín o knihách" od 9.9.2016 10.zmena názvu prílohy „Jedzte zdravo“ na „Dobrú chuť“ a doplnenie prílohy "Kultúrny život" - 5.9.2018 11.zmena sídla spoločníkov - 24.9.2018 12.doplnenie príloh s názvom "INDEX-PROFIT", "Lišiak", "MY" od 1.12.2019 13.zmena periodicity vydávania prílohy "sme Ženy" - 22.6.2020 14.dopĺňa sa príloha "SME NÁRODNÉ" od 25.3.2021 15.dopĺňa sa príloha "Magazín o filme" od 1.8.2021 16.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.9.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora