Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5987/21

1.
Názov periodickej tlače: KOŠICE.gratis
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 30.04.2021
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: krajský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: spravodajstvo, publicistika, spoločnosť, politika, kultúra, zábava, šport, inzercia

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: krajské
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE (SLOVAKIA), s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Južná trieda 2/A, 043 23 Košice
IČO: 53 561 953
telefón: +4206608 171 858
email: konatel@kosice.gratis; redakcia@kosice.gratis
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
CZECHOSLOVAK MULTI MEDIA HOUSE, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Soukenická 1199/3, Nové Město, Praha 1, 110 00 Česká republika
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Vladislav Stanko , DPA, MBA
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Buzulucká 678/25, 040 22 Košice
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na mesačník - 16.2.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora