Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3995/10 Život v Sládkovičove
EV 3996/10 UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA
EV 3997/10 Tešedíkovské noviny / Peredi újság
EV 4002/10 Obecný spravodajca
EV 4003/10 NAŠE MESTO
EV 4004/10 Zohorský Hlas
EV 4007/10 Musicologica Slovaca
EV 4009/10 Slovenské národné noviny
EV 4010/10 Historický zborník
EV 4011/10 Slavica Slovaca
EV 4012/10 SLOVENSKO - NÁRODNÉ SPEKTRUM
EV 4013/10 Slovenské pohľady
EV 4016/10 LEOPOLDOV
EV 4018/10 Džungľa špeciál
EV 4020/10 Tlmačské echo
EV 4027/10 Chlmecké Názory / Királyhelmeci Nézetek
EV 4030/10 OČOVSKÁ HUČAVA
EV 4033/10 Novobystrický hlásnik
EV 4059/10 Záhradkár - špeciál
EV 4060/10 Zdravie - špeciál

Počet nájdených záznamov: 1473