Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3962/10 RÉGIÓ
EV 3964/10 TERASA
EV 3966/10 NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA
EV 3972/10 Communication Today
EV 3973/10 PAMÄŤ NÁRODA
EV 3974/10 SALTO
EV 3978/10 GUEST
EV 3982/10 Carissimi - Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek
EV 3986/10 Mestské noviny
EV 3991/10 REKUS
EV 3993/10 Ozvena z Bobrovca
EV 3995/10 Život v Sládkovičove
EV 3996/10 UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA
EV 3997/10 Tešedíkovské noviny / Peredi újság
EV 4002/10 Obecný spravodajca
EV 4003/10 NAŠE MESTO
EV 4004/10 Zohorský Hlas
EV 4007/10 Musicologica Slovaca
EV 4009/10 Slovenské národné noviny
EV 4010/10 Historický zborník

Počet nájdených záznamov: 1500

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora