Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3982/10 Carissimi - Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek
EV 3986/10 Mestské noviny
EV 3991/10 REKUS
EV 3993/10 Ozvena z Bobrovca
EV 3995/10 Život v Sládkovičove
EV 3996/10 UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA
EV 3997/10 Tešedíkovské noviny / Peredi újság
EV 4002/10 Obecný spravodajca
EV 4003/10 NAŠE MESTO
EV 4004/10 Zohorský Hlas
EV 4007/10 Musicologica Slovaca
EV 4009/10 Slovenské národné noviny
EV 4010/10 Historický zborník
EV 4011/10 Slavica Slovaca
EV 4012/10 SLOVENSKO - NÁRODNÉ SPEKTRUM
EV 4013/10 Slovenské pohľady
EV 4016/10 LEOPOLDOV
EV 4018/10 Džungľa špeciál
EV 4020/10 Tlmačské echo
EV 4027/10 Chlmecké Názory / Királyhelmeci Nézetek

Počet nájdených záznamov: 1435

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora