Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3920/09 Hlas Nového Mesta
EV 3922/09 Porubské noviny
EV 3931/09 MÉDIUM - časopis so skautským duchom
EV 3933/09 NOVODEDINKY
EV 3934/09 Štítnické zvesti
EV 3937/09 Tisovský mesačník
EV 3939/09 Stankovské zvesti
EV 3944/09 MADAM EVA
EV 3947/09 ĽUPČASOPIS
EV 3955/09 Jarovské noviny
EV 3956/09 Evanjelický východ
EV 3958/09 Varínčan
EV 3960/10 Univerzál
EV 3962/10 RÉGIÓ
EV 3964/10 TERASA
EV 3966/10 NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA
EV 3972/10 Communication Today
EV 3973/10 PAMÄŤ NÁRODA
EV 3974/10 SALTO
EV 3978/10 GUEST

Počet nájdených záznamov: 1498