Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3973/10 PAMÄŤ NÁRODA
EV 3974/10 SALTO
EV 3978/10 GUEST
EV 3982/10 Carissimi - Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek
EV 3986/10 Mestské noviny
EV 3991/10 REKUS
EV 3993/10 Ozvena z Bobrovca
EV 3995/10 Život v Sládkovičove
EV 3996/10 UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA
EV 3997/10 Tešedíkovské noviny / Peredi újság
EV 4002/10 Obecný spravodajca
EV 4003/10 NAŠE MESTO
EV 4004/10 Zohorský Hlas
EV 4007/10 Musicologica Slovaca
EV 4009/10 Slovenské národné noviny
EV 4010/10 Historický zborník
EV 4011/10 Slavica Slovaca
EV 4012/10 SLOVENSKO - NÁRODNÉ SPEKTRUM
EV 4013/10 Slovenské pohľady
EV 4016/10 LEOPOLDOV

Počet nájdených záznamov: 1497