Vláda dnes schválila opatrenia pre začínajúcu pandemickú vlnu spôsobenú variantom Omikron. Otvorí sa aj živá kultúra v režime očkovaní/prekonaní (OP). 

Ministerka kultúry išla na dnešné rokovanie vlády s tým, že požaduje zlepšenie podmienok pre kultúru. “Na vládu preto idem bojovať za to, aby pre kultúru platili rovnaké pravidlá ako pre gastronómiu, bohoslužby, cestovný ruch či obchodné prevádzky. Sedenie v kine a divadle s respirátorom je podľa môjho názoru bezpečnejšie ako stravovanie sa v reštaurácii, kde si respirátor prirodzene dávame dolu,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová pred začiatkom rokovania vlády.

Nízko rizikové hromadné podujatia (predstavenia v divadlách, koncerty vážnej hudby, premietania v kinách bez konzumácie, tiché bohoslužby) môžu fungovať v režime OP s maximálne 100 divákmi alebo v maximálne 50 % kapacite hľadiska (priestoru). Za nízko rizikové hromadné podujatia sa považujú podujatia bez spevu publika a povzbudzovania. Zároveň počas nich platí povinnosť nosenia respirátora, zákaz konzumácie a povinné sedenie.

Stredne rizikové hromadné podujatia (kino s konzumáciou, diváci na športových podujatiach, stojace kultúrne podujatia, kongresy, bohoslužby so spevom) môžu fungovať v režime OP s maximálne 100 divákmi alebo v maximálne 25 % kapacite hľadiska (priestoru). Zároveň počas nich platí povinnosť nosenia respirátora a fixné sedenie alebo státie.

“S ministerstvom zdravotníctva sme našli kompromisné riešenie pre aspoň čiastočné otvorenie kultúry v najbližšej dobe. Mojou snahou a aj snahou celého ministerstva vždy bolo otvoriť kultúru, aby bola bezpečná pre divákov a pre organizátorov ešte stále ekonomicky prijateľná,” povedala po skončení rokovania vlády ministerka Milanová.

Organizátor si teda bude môcť vybrať pri nízko a stredne rizikovom podujatí, či zvolí pre podujatie počet divákov v absolútnom čísle (max. 100 divákov) alebo pomerom kapacity, kde počet divákov môže byť aj vyšší ako 100 osôb (50 %, resp. 25 % kapacity).

Knižnice, múzeá, galérie a výstavné siene môžu byť aj naďalej otvorené v režime OP (podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR č. 1/2022 V. v. SR).

Uznesenie vlády musí byť čo najskôr transformované do vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

Last update: 11. January 2022 / MKSR Admin

Share