Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3939/09 Stankovské zvesti
EV 3944/09 MADAM EVA
EV 3947/09 ĽUPČASOPIS
EV 3955/09 Jarovské noviny
EV 3956/09 Evanjelický východ
EV 3958/09 Varínčan
EV 3960/10 Univerzál
EV 3962/10 RÉGIÓ
EV 3964/10 TERASA
EV 3966/10 NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA
EV 3972/10 Communication Today
EV 3973/10 PAMÄŤ NÁRODA
EV 3974/10 SALTO
EV 3977/10 Slovak Journal of Civil Engineering
EV 3978/10 GUEST
EV 3982/10 Carissimi - Esély a fogyatékos és egészségkárosodott embereknek
EV 3986/10 Mestské noviny
EV 3991/10 REKUS
EV 3993/10 Ozvena z Bobrovca
EV 3995/10 Život v Sládkovičove

Počet nájdených záznamov: 1562