Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3088/09 Svetové misie
EV 3089/09 NEXTECH
EV 3093/09 Prakovské noviny
EV 3095/09 Karpatenblatt
EV 3096/09 Šamorín a okolie / Somorja és Vidéke
EV 3098/09 Predajnianske zvesti
EV 3099/09 Veľkoúľanský obzor / Nagyfödémesi Láthatár
EV 3100/09 VYDRANY naša dedina / HODOS a mi falunk
EV 3101/09 Bratislavské noviny
EV 3105/09 Polomské noviny
EV 3106/09 Spravodaj obce Sobotište
EV 3110/09 Tatranský dvojtýždenník
EV 3111/09 Štiavnické to i to
EV 3113/09 Gbelan
EV 3115/09 Jacovský hlásnik
EV 3116/09 Veľká Dobra
EV 3118/09 MINIOSEMSMEROVKY EXTRA
EV 3119/09 MINIOSEMSMEROVKY
EV 3121/09 Sninské noviny
EV 3125/09 Šačanské novinečky

Počet nájdených záznamov: 1562

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora