Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3348/09 ŽIVOT
EV 3350/09 EVA
EV 3351/09 Svet koní
EV 3355/09 Slovenský národopis
EV 3359/09 Dobré krížovky
EV 3360/09 Marketing Science and Inspirations
EV 3362/09 GASTRO revue gastronómie, obchodu a cestovného ruchu
EV 3369/09 KOKAVSKÉ AKTUALITY
EV 3370/09 SOBLAHOVSKÉ NOVINY
EV 3371/09 ZBOROVČAN
EV 3373/09 Krompašský spravodajca
EV 3374/09 Svätopeterské ozveny / Szentpéteri visszhang
EV 3375/09 Pozdišovské čriepky
EV 3379/09 Fiľakovské zvesti / Füleki hírlap
EV 3382/09 Grafológ
EV 3384/09 Novobanské noviny
EV 3391/09 Cesta
EV 3395/09 Acta horticulturae et regiotecturae
EV 3397/09 Acta technologica agriculturae
EV 3403/09 Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV

Počet nájdených záznamov: 1492

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora