Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 373/08 World Literature Studies
EV 375/08 ROMANO NEVO ĽIL - Rómsky nový list
EV 384/08 Humanita
EV 385/08 Hospodárske noviny
EV 386/08 SME
EV 387/08 VASÁRNAP
EV 401/08 Castrum Novum
EV 412/08 OBRANA
EV 421/08 SPRAVODAJCA - PROTIPOŽIARNA OCHRANA A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
EV 427/08 Infolist JPK
EV 448/08 Krajnianske noviny
EV 449/08 Modranské zvesti
EV 452/08 Haló Vyhne
EV 459/08 Turnianske noviny
EV 496/08 ASB Architektúra.Stavebníctvo.Biznis
EV 529/08 Veľkošarišan
EV 542/08 Monitor Polonijny
EV 544/08 The Slovak Spectator
EV 547/08 Podzemná voda
EV 552/08 Mládež a spoločnosť

Počet nájdených záznamov: 1475

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora