Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 3683/09 Zdravotnícke noviny
EV 3685/09 HORECA MAGAZINE
EV 3695/09 Slovenská reč
EV 3696/09 Kultúra slova
EV 3697/09 Jazykovedný časopis
EV 3699/09 SUPER 8SMEROVKY
EV 3705/09 REVUE MEDICÍNY V PRAXI
EV 3706/09 Občasník Svätého Antona
EV 3707/09 Krík Drienovský, občasník pre všetkých
EV 3709/09 HLAS Krakovian
EV 3710/09 HLAS
EV 3712/09 NOVÝ POPULÁR
EV 3716/09 Medzevčan
EV 3718/09 F-kuriér
EV 3721/09 Acta Geologica Slovaca
EV 3722/09 QUALITY INNOVATION PROSPERITY / KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA
EV 3724/09 Ošetrovateľský obzor
EV 3726/09 Naša nemocnica
EV 3740/09 Pelikán
EV 3741/09 Stropkovské Spektrum

Počet nájdených záznamov: 1500