Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 4912/14 EXpress don Bosca
EV 4916/14 Párnické noviny
EV 4922/14 MAGYARHÁZ
EV 4923/14 Balans
EV 4925/14 Chynorianske noviny
EV 4930/14 PARABOLA
EV 4932/14 Krížovky pre Teba
EV 4934/14 F.O.O.D.
EV 4935/14 Zvesti spod Pilska
EV 4937/14 Acta Mathematica Universitatis Comenianae
EV 4938/14 Studia Orientalia Slovaca
EV 4946/14 Agriculture (Poľnohospodárstvo)
EV 4948/14 InVitro
EV 4949/14 FOLIA GEOGRAPHICA
EV 4950/14 Verejné obstarávanie - právo a prax
EV 4957/14 SOCIÁLNA PREVENCIA
EV 4968/14 RUNNING
EV 4979/14 Spravodaj obce Most pri Bratislave
EV 4980/14 Obecné noviny Tepličky nad Váhom
EV 4984/14 Oščadnické noviny

Počet nájdených záznamov: 1536

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora