Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 5249/15 BREZŇAN - MESTSKÉ NOVINY
EV 5251/15 Zázračná planéta
EV 5255/15 The Weathering Magazine
EV 5257/15 Poľnokesovský občasník
EV 5259/15 Všetko pre ženu
EV 5260/15 Náš Trnavský kraj
EV 5265/15 Nededžan
EV 5268/15 JOVŚANSKI NOVIŇKI
EV 5269/15 KUBÍN
EV 5270/15 ZRIAĎOVATEĽ. PRÁVNY KURIÉR PRE ZRIAĎOVATEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
EV 5272/15 Pečovskonovoveský spravodajca
EV 5285/15 NOTITIAE IUDICIALES ACADEMIAE COLLEGII AEDILIUM IN BRATISLAVA
EV 5294/15 SMOLENICKÉ NOVINY
EV 5295/15 Informačný magazín mesta Levoča LIMKA
EV 5299/15 Občasník Občianskeho združenia Stella Spei
EV 5302/15 Trapasy
EV 5315/15 KRASŇANČAN
EV 5319/16 ZVESTI Z KOMJATNEJ
EV 5320/16 Dojčanské noviny
EV 5321/16 Sudoku bez okuliarov

Počet nájdených záznamov: 1492

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora