Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 5228/15 Kulinarium
EV 5230/15 OBECNÝ SPRAVODAJ - Občasník obyvateľov Babína
EV 5231/15 Pribišské noviny
EV 5232/15 NOVINY VEĽKEJ PAKY / NAGYPAKAI ÚJSÁG
EV 5237/15 Zvolenské noviny
EV 5238/15 OSEMSMEROVKY XXL
EV 5244/15 Chvíľka na 100 krížoviek
EV 5245/15 ŠTRBSKÉ NOVINY
EV 5246/15 Janícky spravodaj / Jányoki hírnök
EV 5249/15 BREZŇAN - MESTSKÉ NOVINY
EV 5251/15 Zázračná planéta
EV 5255/15 The Weathering Magazine
EV 5257/15 Poľnokesovský občasník
EV 5259/15 Všetko pre ženu
EV 5260/15 Náš Trnavský kraj
EV 5261/15 Noviny Orechová Potôň
EV 5265/15 Nededžan
EV 5268/15 JOVŚANSKI NOVIŇKI
EV 5269/15 KUBÍN
EV 5270/15 ZRIAĎOVATEĽ. PRÁVNY KURIÉR PRE ZRIAĎOVATEĽOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Počet nájdených záznamov: 1539

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora