Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 5272/15 Pečovskonovoveský spravodajca
EV 5285/15 NOTITIAE IUDICIALES ACADEMIAE COLLEGII AEDILIUM IN BRATISLAVA
EV 5294/15 SMOLENICKÉ NOVINY
EV 5295/15 Informačný magazín mesta Levoča LIMKA
EV 5299/15 Občasník Občianskeho združenia Stella Spei
EV 5302/15 Trapasy
EV 5315/15 KRASŇANČAN
EV 5319/16 ZVESTI Z KOMJATNEJ
EV 5320/16 Dojčanské noviny
EV 5321/16 Sudoku bez okuliarov
EV 5325/16 ART3
EV 5329/16 NOVINY KEŽMAROK
EV 5332/16 In.ba informačný magazín Bratislavy
EV 5334/16 Spravodaj obce Korňa
EV 5338/16 ČÍSELNÉ KRÍŽOVKY KU KÁVIČKE
EV 5339/16 ŤAHANOVČAN Dnes
EV 5344/16 Konštantínove listy: Medzinárodný vedecký časopis/Constantine´s Letters: International scientific journal
EV 5349/16 VÝHERNÉ ČÍSELNÉ KRÍŽOVKY
EV 5356/16 Novinky spod Hradiska
EV 5360/16 Trenčín región

Počet nájdených záznamov: 1539

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora