Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 5220/15 Szalkai Hírlap
EV 5223/15 Chvíľka pre teba Tajomstvá ženy
EV 5224/15 Halmešský hlásnik
EV 5226/15 Voderadčan
EV 5227/15 Novinky z Chrenovca-Brusna
EV 5230/15 OBECNÝ SPRAVODAJ - Občasník obyvateľov Babína
EV 5231/15 Pribišské noviny
EV 5232/15 NOVINY VEĽKEJ PAKY / NAGYPAKAI ÚJSÁG
EV 5237/15 Zvolenské noviny
EV 5238/15 OSEMSMEROVKY XXL
EV 5244/15 Chvíľka na 100 krížoviek
EV 5245/15 ŠTRBSKÉ NOVINY
EV 5246/15 Janícky spravodaj / Jányoki hírnök
EV 5249/15 BREZŇAN - MESTSKÉ NOVINY
EV 5251/15 Zázračná planéta
EV 5255/15 The Weathering Magazine
EV 5257/15 Poľnokesovský občasník
EV 5259/15 Všetko pre ženu
EV 5260/15 Náš Trnavský kraj
EV 5265/15 Nededžan

Počet nájdených záznamov: 1495