Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 6232/24 MALACKO
EV 6233/24 LEVICKO
EV 6234/24 KOMÁRŇANSKO
EV 6235/24 HLOHOVECKO-SEREĎSKO
EV 6236/24 GALANTSKO-ŠALIANSKO
EV 6237/24 DUNAJSKOSTREDSKO
EV 6238/24 BRATISLAVSKO západ
EV 6239/24 BRATISLAVSKO východ
EV 6240/24 REflex24.sk
EV 6241/24 LEGAL POINT
EV 6242/24 Žitnoostrovský knihovník/Csallóközi könyvtáros
EV 6243/24 Előretolt Helyőrség - Felvidék
EV 6244/24 Ťahanovské noviny
EV 6245/24 SpoluTvorímeKraj
EV 6246/24 SLOVANSKÁ VZÁJOMNOSŤ
EV 6247/24 naCesty

Počet nájdených záznamov: 1476

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora