Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 4873/13 Noviny do pohody
EV 4882/13 THAISZIA - Journal of Botany
EV 4883/13 European Journal of Media, Art & Photography (EJMAP)
EV 4884/13 GALZA PRESS
EV 4903/13 Tele magazín pre ženy
EV 4908/14 Život vo Veľkom Grobe
EV 4912/14 EXpress don Bosca
EV 4916/14 Párnické noviny
EV 4923/14 Balans
EV 4925/14 Chynorianske noviny
EV 4930/14 PARABOLA
EV 4934/14 F.O.O.D.
EV 4935/14 Zvesti spod Pilska
EV 4937/14 Acta Mathematica Universitatis Comenianae
EV 4938/14 Studia Orientalia Slovaca
EV 4946/14 Agriculture (Poľnohospodárstvo)
EV 4948/14 InVitro
EV 4949/14 FOLIA GEOGRAPHICA
EV 4950/14 Verejné obstarávanie - právo a prax
EV 4957/14 SOCIÁLNA PREVENCIA

Počet nájdených záznamov: 1500