Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

            
Evidenčné číslo Názov periodickej tlače
EV 5490/17 Humorné krížovky
EV 5491/17 Vtipné osemsmerovky
EV 5492/17 Magister Officiorum
EV 5498/17 SZEMPONT
EV 5507/17 Magazín IDS
EV 5508/17 Dubovské novosti
EV 5511/17 Rohožničan
EV 5512/17 Nové Michalovce
EV 5519/17 Bratislava Law Review
EV 5522/17 ŽIVOT Krížovky
EV 5528/17 KOLYSOČKA - časopis pre rusínske deti
EV 5534/17 GREEN MAGAZINE
EV 5535/17 Bešeňovčan
EV 5538/17 eXclusive JOURNAL
EV 5540/17 K sebe
EV 5543/17 Acta historica Neosoliensia
EV 5556/17 RÓMSKA SAMÁRIA
EV 5558/17 Theologos - teologická revue
EV 5559/17 TÉMA
EV 5560/17 Čarovné Slovensko

Počet nájdených záznamov: 1492