Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti kultúrneho dedičstva

Ministerstvo kultúry SR v zmysle svojej pôsobnosti zabezpečuje ochranu, obnovu, reštaurovanie, využívanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva najmä na úseku starostlivosti o

  • pamiatkový fond
  • zbierkové fondy múzeí a galérií
  • knižničné fondy

 

Kontakt:

Radoslav Ragač, generálny riaditeľ
sekcia kultúrneho dedičstva
Telefón: 02/20482 414
Fax:       02/20482 476
E-mail: skd@culture.gov.sk


Posledná aktualizácia: 19. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať