Zborník z konferencia Oživovanie hradov

Šesť rokov stabilizácie a obnovy torzálne zachovanej architektúry s pomocou nezamestnaných a 15 rokov systematickej práce dobrovoľníckych združení.

 

Kontakty

Zachráňme hrady, záujmové združenie právnických osôb
www.zachranmehrady.sk
Mazúr Ratibor
0905 645946
mazur@hradreviste.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať