Eugen Barkány: Medzi Prešovom a Bratislavou

 

Zorganizovanie unikátnej výstavy v priestoroch bratislavskej synagógy, ku ktorej vytlačíme aj dvojjazyčný slovensko anglický katalóg. Predstavíme bratislavskému, slovenskému aj zahraničnému publiku osobnosť Ing. Eugena Bárkánya, priekopníka ochrany židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Mesto Bratislava a Slovensko získa ďalší dôležitý turistický a kultúrny bod v širšom centre na Heydukovej ulici.

Partneri zo Slovenska: Židovská náboženská obec Prešov, Židovská náboženská obec Bratislava, Židovský kultúrny inštitút

Kontakty:

Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menora
www.synagogue.sk
Tel.: 02-5441 6949
synagogue.sk@gmail.com

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať