21. ročník Festivalu kumštu, remesla a zábavy

Termín konania: 25. 5. 2018, 10:00 – 26. 5. 2018
Miesto konania: Starý zámok, Starozámocká, Banská Štiavnica

Festival sa uskutoční v areáli Starého zámku, kde budú hravou, príťažlivou formou predstavené aj niekdajšie svetoznáme tradície banskoštiavnických remesiel – zvlášť výroby hlinených fajok Štiavničiek a ľudovo-umeleckých výrobkov.

Kontakty:

Mesto Banská Štiavnica
www.banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica.travel, www.muzeumbs.sk
Mgr. Nadežda Babiaková
045/694 96 10
nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk, propagacia@muzeumbs.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať