12. regionálna konferencia Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy

Termín konania: 28. 5. 2018 – 31. 5. 2018
Miesto konania: Banská Štiavnica

Konferencia pravidelne organizovaná členskými mestami Organizácie miest svetového dedičstva zo strednej a východnej Európy, na ktorej sa stretávajú predstavitelia a zástupcovia miest a diskutujú na aktuálne témy. Témami tohtoročnej konferencie sú: 1. Mestá svetového dedičstva a cestovný ruch – pozitíva a výzvy a 2. Spolupráca miest svetového dedičstva – výsledky a plány do budúcnosti. Nad touto konferenciou prevzal záštitu minister zahraničných vecí a EÚ záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Kontakty:

Mesto Banská Štiavnica
www.banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica.travel, www.muzeumbs.sk
Mgr. Henrieta Godová
045/694 96 55
henrieta.godova@banskastiavnica.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať