Akademici v Banskej Štiavnici 2018

Termín podujatia: 12. 10. 2018, od 17:00 hod.
Miesto konania: Banská Štiavnica, centrum mesta

Slávnostný ceremoniál s účasťou predstaviteľov a študentov viacerých európskych univerzít, vysokých škôl a fakúlt – signatármi Deklarácia pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Počas podujatia prečíta cisárovná Mária Terézia svoj dekrét o založení Baníckej akadémie, centrom mesta prechádza sprievod študentov a akademických funkcionárov do budov alma mater v Botanickej záhrade.

Partneri zo Slovenska: Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

Kontakty:

Mesto Banská Štiavnica
www.banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica.travel, www.muzeumbs.sk
Mgr. Henrieta Godová
045/694 96 55
henrieta.godova@banskastiavnica.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať