Cap á l´Est

Termín podujatia: 16. 8. 2018 – 19. 8. 2018
Miesto konania: Banská Štiavnica, centrum mesta

Frankofónny medzinárodný festival divadla, poézie a hudby, kde bude zvýraznená aj spomienka na vydanie publikácie v Paríži v r. 1778 profesora K. T. Deliusa, podľa ktorého návodu sa v roku 1859 vybudovala najodvážnejšia a najefektívnejšia vodná priehrada na svete.

Partneri zo Slovenska: Slovenské banské múzeum OZ Capalest, Literárne informačné centrum Bratislava
Partneri z krajín EÚ: Association L´Athanor

Kontakty:

Mesto Banská Štiavnica
www.banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.travel
Babiaková Nadežda
045/694 96 10
nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať