Technické kreslenie v zrkadle času

Termín podujatia: 1. 9. – 31. 12. 2018
Miesto konania: Berggericht, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Výstava približuje vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia z pohľadu histórie. Je doplnená o dobovú literatúru, ukážky technickej ilustrácie, rysovacie pomôcky a nástroje používané v technickom kreslení v nedávnej minulosti.

Kontakty:

Mesto Banská Štiavnica
www.banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.travel
Babiaková Nadežda
045/694 96 10
nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať