Šachtág

Termín podujatia: 6. 9. 2018
Miesto konania: Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Slávnostný ceremoniál za medzinárodnej účasti prijímania baníkov do baníckeho stavu, ktorý sa zrodil v Banskej Štiavnici a ktorý dodnes existuje nielen v Banskej Štiavnici a na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy. Na tomto podujatí budú zaznievať len piesne, ktoré majú svoj pôvod v Banskej Štiavnici a ktoré sa dodnes pri tomto podujatí spievajú v inorečových mutáciách aj v ďalších krajinách Európy.

Partneri zo Slovenska: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica

Kontakty:

Mesto Banská Štiavnica
www.banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.travel
Babiaková Nadežda
045/694 96 10
nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať