Týždeň vedy a techniky – baníctvo

Termín podujatia: Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Miesto konania: 5. 11. – 11. 11. 2018

 

Aktivity Slovenského banského múzea na zvýšenie povedomia o prínose svetoznámych vedcov, vynálezcov a konštruktérov z Banskej Štiavnice v minulosti.

 

Kontakty:

Mesto Banská Štiavnica
www.banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica.travel
Babiaková Nadežda
045/694 96 10
nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať