Podujatie s deťmi a mládežou venované 25. výročiu zápisu Banskej Štiavnice a technických pamiatok v okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Termín podujatia: 27. 4. 2018 – 18. 5. 2018
Miesto konania: Mestská knižnica, Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ s cieľom oboznámiť sa s organizáciou UNESCO, jej poslaním a prínosom pre mesto Banská Štiavnica, predstaviť pamiatky Slovenska chránené organizáciou UNESCO, ktoré sú súčasťou hmotného aj nehmotného svetového dedičstva.

Kontakty:

Mesto Banská Štiavnica
www.banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.travel
Ing. Rastislav Marko
045/694 96 50045/694 96 50
rastislav.marko@banskastiavnica.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať