Superar – hudobné vzdelávanie pre súdržnú Európu

Superar je intenzívne, dlhodobé umelecké a kreatívne vzdelávanie, ktoré prepája k spolupráci deti zo všetkých sociálnych, etnických, náboženských politických či vzdelanostných skupín, a vedie ich smerom k pochopeniu a oceneniu seba samých. Naša organizácia pôsobí v 3 krajinách EÚ – Rakúsko, Slovensko, Rumunsko, tiež v Bosne, Lichtenštajnsku a Švajčiarsku. Aktivity na Slovensku: Bratislava – CZŠ Narnia, Plavecký Štvrtok – Základná škola, Detva – ZŠ A. Vagača.

Krajiny: Rakúsko, Slovensko, Rumunsko, Bosna, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

Partneri zo Slovenska: ZŠ Plavecký Štvrtok, CZŠ Narnia, ZŠ A Vagača Detva, Katedra hudobnej výchovy Ped. fakultu UK v Bratislave, Obec Plavecký Štvrtok, Mesto Detva, Nadácia Milana Šimečku

Partneri z iných krajín EÚ: Superar, Verein zur Förderung der Musik (Rakúsko); Superar Bosnia Herzegovina (BiH); Sistema Europe (Rakúsko)

Partneri z krajín mimo EÚ: Superar Suisse

Kontakty:

Občianske združenie Superar Slovakia
www.superar.eu
Marek Kapusta
0911 470 777
marek.kapusta@superar.eu

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať