JAROSLAV SVOBODA A JEHO SKLENENÝ SVET (výstava sklárskej tvorby)

Vernisáž 29. apríla 2014 o 16:00 hod

Trvanie výstavy: od 29. apríla do 20. mája 2014

utorok – nedeľa od 10,00 do 18,00 hod.

 

AZERBAJDŽAN CEZ OBJEKTÍV (fotografická výstava)

Trvanie výstavy: od 9. apríla do 11. apríla 2014

od 10,00 do 18,00 hod.

 

SLOVENSKÉ STRETNUTIA JANKA KUPALU

Vernisáž 15. apríla 2014 o 15:00 hod

Trvanie výstavy: od 16. apríla do 26. apríla 2014

utorok – nedeľa od 10,00 do 18,00 hod.

 

Výstavný projekt Slovenské stretnutia Janka Kupalu je venovaný významnému národnému bieloruskému básnikovi, dramaturgovi, publicistovi a predstaviteľovi národného obrodenia Bieloruska začiatkom XX. storočia Jankovi Kupalovi. Prezentuje pamiatky na jeho cestu na Slovensko, ako člena delegácie sovietskych spisovateľov, novinárov a kultúrnych pracovníkov v roku 1935 a kontaktom so slovenskými spisovateľmi Hanou Gregorovou, Elom Šándorom, Jankom Alexym, Jánom Poničanom. Kroniku a trasu cesty približujú materiály uverejňované na stránkach periodík. Dopĺňa ich galéria portrétových a spoločných fotografií spisovateľov a básnikov prvej polovice XX. storočia. Umelecké stretnutia významných predstaviteľov slovenskej a bieloruskej kultúry v tej alebo v inej miere podmieňovali ich vnímanie sveta a v konečnom dôsledku  vplývali na ich literárnu tvorbu. Rozhodne tento vplyv nemal charakter krátkodobého prejavu alebo reflexie, ale bol zložitým procesom, ktorý formoval spoločenské a kultúrne prostredie oboch  strán  v dobe, keď umelecký a osobný osud spisovateľov a básnikov nebol ľahký.

Cieľom tohto projektu je zoznámiť sa s jednou z významných epizód vo vytvorení bielorusko – slovenských kultúrnych vzťahov, ako faktom v životopise Janka Kupalu a jeho slovenských kolegov v tvorbe a spoločenskej činnosti, a tiež prezentácia jeho diel v prácach bieloruských umelcov rôznych generácií.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať