Automat na výstavu. Československý pavilón na Expo 67 v Montreale

Termín podujatia: 11. 4. 2018 od 18.00 hod.- 20. 6. 2018
Miesto konania: Slovenské centrum dizajnu Hurbanove kasárne Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava

 

Automat na výstavu pripomenie druhú z trojice povojnových prezentácií Československa na svetových výstavách. Názov projektu evokuje výraznú atrakciu pavilónu, interaktívny biograf Kinoautomat s Miroslavom Horníčkom, ale predovšetkým slúži ako metafora pre situáciu, v ktorej naša montrealská účasť vznikala. Po Expo 58 v Bruseli sa československé výstavníctvo etablovalo ako špeciálny odbor architektúry a úžitkového umenia, niektorí autori o ňom dokonca uvažovali ako o novom umeleckom médiu. Expo 67 sa vo svojej dobe stalo v Československu akýmsi etalónom pre kvalitné prevedenie výstavníckych expozícií, bolo však aj symbolom rutinného prístupu vedúceho k oslabeniu. Rovnomennú odbornú publikáciu, ktorá je prvou monografiou čs. pavilónu na Expo 67, vydáva Galéria výtvarného umenia Cheb a Akadémia výtvarných umení v Prahe. Výstavu dopĺňa zvuková intervencia architekta výstavy a umelca Pavla Sterca. Výstava je putovná, do Satelitu prichádza po prezentáciách v Galérii výtvarného umenia v Chebe a Moravskej galérii v Brne.

Partneri z iných krajín EÚ: Galéria výtvarného umenia v Chebe, Moravská galéria v Brne

 

Kontakty:

Slovenské centrum dizajnu
http://www.scd.sk/
Mária Rišková
+421 2 204 77 318
maria.riskova@scd.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať