Amosko klope na vaše dvere

Zámerom projektu je, aby sme viedli deti k láske k spevu, k hudbe. Jediný slovenský detský zbor v okrese Dunajská Streda, Detský spevácky zbor Amosko pri ZŠ Jána Amosa Komenského vo Veľkom Mederi navštívi základné školy s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda, a na cykle koncertov predstaví svoj repertoár. Cieľom podujatia je motivovať deti aj pedagógov, aby založili nové detské spevácke zbory. Zámerom projektu je, aby sme viedli deti k láske k spevu, k hudbe. Deti, ktorí spievajú v zbore, naučia sa žiť v kolektíve, zladia s ostatnými, stávajú sa aj súčasťou silného kolektívu. V rámci nášho projektu Detský spevácky zbor Amosko navštívi základné školy s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda / v Gabčíkove, v Dunajskej Strede, v Lehniciach, v Šamoríne a v Zlatých Klasoch /, a na cykluse koncertoch predstaví svoj repertoár

Kontakty:

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
www.osvetads.sk
Mgr. Ingrid Láng
0315522762
zosds@zupa-tt.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať