Odborná výstava: Formovanie moderného slovenského národa v starých tlačiach (fragmenty knižnej kultúry v historických knižniciach mesta Prešov)

Odborná výstava k 170. výročiu revolúcie 1848 – 1849, prezentujúca v širšom kontexte zachované súdobé diela osobností činných v dejinnom období formovania moderného slovenského národa s dôrazom na historický fond ŠVK v Prešove.

Kontakty

Štátna vedecká knižnica v Prešove
www.svkpo.sk, www.portalsvk.sk
Mgr. Valéria Závadská – riaditeľka
Tel.: +421 51 245 1102, Mobil: +421 905 562 651
riaditelka@svkpo.gov.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať