Odborná výstava: Od monarchie k republike: zlomové udalosti na stránkach dobovej tlače a ich reflexia v knižnej kultúre

Odborná výstava k 100. výročiu ukončenia 1. sv. vojny, rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku ČSR, prezentujúca v širšom kontexte zachované súdobé diela o udalostiach a osobnostiach danej doby, ako aj vojnové štatistiky, diela osobností politického (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš a i.) a literárneho života (J. G. Tajovský, J. Jesenský a i.) s dôrazom na fond ŠVK v Prešove

Kontakty:

Štátna vedecká knižnica v Prešove
www.svkpo.sk, www.portalsvk.sk
Mgr. Valéria Závadská – riaditeľka
Tel.: +421 51 245 1102, Mobil: +421 905 562 651
riaditelka@svkpo.gov.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať