POHĽADY DO MINULOSTI 2018
 

Prednáškový cyklus, venujúci sa multikultúrnym aspektom regiónu Spiš. Prednášky z oblasti histórie, dejín umenia, odievania, entografie, archeológie sú určené širokému publiku. Už viac ako 10 rokov prispievajú k budovaniu spolupráce múzea s odbornou i laickou verejnosťou.

 

Kontakty:

SNM-Spišské múzeum v Levoči
www.spisskemuzeum.com
www.snm.sk

PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
0918 580 962
dasa.pavukova@snm.sk

 

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať