Kultúrne podujatie ku Medzinárodnému dňu Rómov – XIII. prehliadka rómskych talentov

Zámerom podujatia je prezentovanie rómskych talentov a pripomínanie Medzinárodného dňa Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla. Ide o trvalo udržateľný projekt, ktorá má v radoch rómskej, ale i ostatnej verejnosti vysoký kredit. Rómski účinkujúci budú recitovať, spievať, tancovať, prezentovať rôzne hudobné žánre, ktoré boli v minulosti doménou rómskych hudobníkov, ale aj žánre, v ktorých sa presadzujú v súčasnosti – až po rómsky rap. Na druhej strane rozširujeme touto formou potrebné informácie, ktoré ovplyvňujú názory a postoje mnohonárodnostnej a multikultúrnej spoločnosti Žitného ostrova.

 

Kontakty:

Žitnoostrovské osvetové stredisko
www.osvetads.sk
Mgr. Ingrid Láng
0315522762
zosds@zupa-tt.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať