Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy – medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS

V roku Európskeho kultúrneho dedičstva a k 100. výročiu vzniku 1. ČSR sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS Slovensko a ICOMOS Česko s cieľom prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, interpretácii a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. Cieľom konferencie je nielen výmena najnovších vedeckých poznatkov ale aj prispenie ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva.

Partneri z iných krajín EÚ: ICOMOS Česká republika

Kontakt:

Národný komitét ICOMOS Slovensko
www.icomos.sk
Gregor Pavel
prof.pavelgregor@gmail.com

 

 


Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať